News

Urlár nua imeartha curtha isteach sna Seomraí Feistis

November 8, 2018

Tá urlár nua spóirt curtha isteach ag CLG An Spidéal sa halla os cionn na seomraí feistis ag Coláiste Chonnacht sa Spidéal. Is anseo a bhíonn na seisiúin traenála faoi dhíon peile agus iománaíochta ar siúl do leads agus cailíní óga an cheantair agus cuideoidh an t-urlár seo go mór leo tairbhe iomlán a bhaint as áis shábháilte chun feabhas a chuir ar a gcuid scileanna, forbairt a dhéanamh orthu fhéin agus aclaíocht a dhéanamh i rith an gheimhridh. Tá iarratas déanta ag an gCumann ar an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta chun tacaíocht a fháil uatha don fhorbairt seo chomh maith. Tá mór bhuíochas ag dul do phobal Cheantair An Spidéil as ucht an tacaíocht a thugann siad don chumann agus a cheadaíonn don chumann a bheith in ann a leithéid seo d’infheistíocht a dhéanamh in aos óg agus i dtodhchaí an cheantair. Gan tacaíocht an phobail do fheachtais éagsúla bailiúcháin airgid ar nós Lotto An Spidéil, Crannchur 50/50 agus feachtais eile. Tá buíochas freisin ag dul do urraithe an chumainn chuile dhuine a chabhraíonn leis an gcumann.